Miljö- och byggnämnden har enligt delårsrapport en budget i balans för januari-augusti 2019. Däremot behöver man förstärka resurserna vad gäller livsmedelskontrollen. Under våren har inte planen för livsmedelskontroll uppfyllts. 

Men redan vid årets start saknades tillräckliga personalresurser. Det ihop med föräldraledigheter och andra uppdrag har gjort att tillsynen släpat efter.  Samhällsbyggnadskontoret har försökt hitta personal genom extern annonsering utan att kvalificerande sökande har kunnat rekryteras.

En lösning för att hinna med kontrollen är att omprioritera kontorsverksamheten. 

– Nämnden har godkänt den upprättade prioriteringsplanen för att säkerställa att vi får den effekt som vi avsett med vår kontroll. 

– Vi pratar om både mindre och större tillsyn av livsmedelsverksamhet. I dag har jag ingen siffra på hur mycket vi ligger efter. Målet är att komma ikapp planen, säger Johan Gröhn (C), ordförande i nämnden.

Idag jobbar två livsmedelsinspektörer med tillsynen. Planen innebär att tre inspektörstjänster som redan finns på samhällsbyggnadskontoret omfördelas till livsmedelskontrollen under begränsad tid.

– Vi flyttar tre personer. Det är två anställda miljöinspektörer som hamnar en respektive fyra månader med livsmedelskontroll.  

Även en hälsoskyddsinspektör hjälper till. 

 – När den inspektören är på skolor så tar han även en del livsmedelskontroller vilket innebär att vi får en effektivare tillsyn.