Sedan tidigare har Lainioälven och Råneälven under några år haft gälplombering av de laxar som fångas och behålls.

Nu inför länsstyrelsen plombering i den del av Kaitumälven som man förvaltar. Dessutom har Ängesåns fiskevårdsområde beslutat att införa laxplomber på sin sträcka av Ängesån, som är ett biflöde till Kalix älv.

Förutom fiskekort måste man alltså även köpa en plomb som ska fästas i gälarna på den lax som inte släpps tillbaka. Dessutom måste fiskaren rapportera in sin fångst.

Laxplomberingen är ett verktyg för länsstyrelsen i förvaltningen av laxfisket genom att myndigheten kan följa och styra fångstuttaget av lax.

Rapporteringssystemet är utvecklat i samarbete mellan länssstyrelsen och Sportfiskeförbundet för att förenkla för fiskaren.

– Man kan fångstrapportera både via telefon och dator och det går på en minut. För den som vill finns dessutom möjlighet att göra det på papper. Den som inte rapporterar sitt fiske kan bli spärrad från att köpa gälplomber nästa säsong men hittills har inte detta varit något stort problem, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent.

Kvalitén på laxfisket har förbättrats avsevärt i Norrbotten de senaste åren. Länsstyrelsen menar att flera av länets laxälvar håller världsklass som laxfiskedestinationer.

– Men ökat tryck kan leda till alltför stort fångstuttag, mer slitage och nedskräpning Med hjälp av förbättrad förvaltning, där gälplomberna är en viktig del, kan vi få ett bra grepp om situationen, säger Blomkvist.