Tidningen Land presenterar en undersökning gjord av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, där hon jämfört Systembolagets tillgänglighet i landet med polismyndighetens. Det visar sig att fler än hälften av landets kommuner har fler anställda inom Systembolagets regi, än poliser.

Enligt Land saknar 77 av landets kommuner helt lokalt placerade poliser.

– Det säger något om Sverige, att vi lyckas hålla Systembolag i alla kommuner, men i flera finns bara en polis eller ingen alls, säger Charlotta Mellander, vars forskningsområde är regional utveckling, till Land.

Samtidigt menar hon att man måste ta undersökningen med en nypa salt, eftersom polisen och Systembolaget har helt olika uppgifter i samhället. Men de är trots allt båda statliga verksamheter.

Och frånvaron av poliser på lokal nivå är ett tecken i tiden när det gäller glesbygd, menar Mellander.

– Det är en osäkerhetssignal. Tar det lång tid att nå polisen så förmedlar det en känsla av att staten dragit sig tillbaka, säger hon till Land.

I femtio av landet kommuner finns det dock fem gånger så många poliser som systembolagsanställda. Flest finns i Solna, där det går 40 poliser på varje Systembolagsanställd. Totalt har polisen 28 500 medarbetare och Systembolaget 5 360 i Sverige.