Beskedet om att den kommunägda flygplatsen ska stängas för asfaltering under sex veckor i sommar kom som en kalldusch, utan föregående diskussion med sjukvården. Bengt Jakobsson, överläkare och ansvarig för helikopter och flygambulans vid Region Norrbotten är starkt kritisk.

– Vi har haft liknande företeelser i Umeå och Luleå. Där har man lyckats planera arbetet så att flygplatserna inte har varit totalstängda. Men i Gällivare är det inte möjligt av någon unik anledning. Det blir stora konsekvenser för oss, säger han.

Vården måste nu skyndsamt upprätta en beredskapsplan. Ambulansflyg från Umeå måste styras till Kiruna eller Luleå och därifrån får patienter skickas med vägambulans till Gällivare.

Artikelbild

| Kritisk. Bengt Jakobsson, överläkare och ansvarig för heikopter och flygambulans vid Region Norrbotten.

I de riktigt akuta fallen kan det bli tvunget att sätta in ambulanshelikopter i stället för flygplan.

– Men vi kan inte sköta planerade patienttransporter med helikopter för då är vi ju borta i flera timmar och kan inte ta akuta uppdrag.

Jakobsson ifrågasätter även stängningen utifrån att Gällivare flygplats är en beredskapsflygplats. Vilken tid som helst på dygnet ska den kunna öppnas för samhällsviktiga transporter.

– Så låter man bara meddela att man stänger sex veckor på sommaren. Det är mycket märkligt.

Flygplatsen stänger hela juli och halva augusti, då det också råder högsäsong för turismen.

– Det är ju många turister och allt möjligt folk som behöver flyget, så det finns en bredare aspekt i det här också, säger Bengt Jakobsson.

Michael Gustafsson, flygplatschef, uppger att flygsäkerhet ligger till grund för beslutet. Enligt honom informerades flygoperatörerna vid ett möte i november, även operatören som utför ambulanstransporterna. Här står dock ord mot ord.

– Det är bara svammel. Vi står i tät kontakt med flygoperatören och de är väldigt upprörda. Det är först nyligen som det här har kommit fram, säger Bengt Jakobsson.

Ingen kontakt har tagits med Region Norrbotten inför stängningsbeslutet.

– Vi har haft den ordningen. Sen kan man diskutera i efterhand om man ska göra på något annat sätt, säger Michael Gustafsson.

Så beslutet ligger fast?

– Inget är skrivet i sten. Nu ska vi upphandla arbetet och sedan är det en process. Men det här är den plan som är för tillfället.

Finns det ingen möjlighet att planera arbetena så att viss flygtrafik ändå kan ske?

– Vi har gjort den här bedömningen. Jag spekulerar inte i hur andra diskuterar, så här har vi gjort.

Spelar det någon roll att Gällivare flygplats är en beredskapsflygplats?

– Jag spekulerar inte kring det. I det långa loppet måste underhållsjobbet göras för att vi ska kunna bedriva en verksamhet.