Under onsdagen och torsdagen har divisionscheferna från flygförbanden i Bodö (Norge), Rovaniemi (Finland) och Luleå träffats för att planera årets samarbeten. Mycket planerande och diskussioner har stått på schemat och på torsdagseftermiddagen var det nöjda divisionschefer.
- Det här är en vinn-vinn-situation för alla, säger Öivind Gunnerud, divisionschef Bodö.
Under 2009 genomfördes 20 stycken övningar över gränsen, så kallade Cross border-övningar. En Cross border-övning innebär att flottorna startar på sina hembaser, träffas i luften, övar och landar sedan på sina hembaser igen. Det här sättet är väldigt kostnadseffektivt då det inte finns kostnader för transport av materiel eller personal. Dessutom blir övningarna av bättre kvalitet.
- Du får ut mycket mer av övningen om du övar mot andra flygplanstyper och andra länder, säger Carl-Johan Edström, överstelöjtnant och divisionschef vid F21.
Utveckling
I år har cheferna planerat in 34 övningar, varav åtta stycken där alla tre nationer ska deltaga i vad de kallar en triathlon. Att flera länder deltar i en övning är inte ovanligt, däremot är det första gången som det görs i en Cross border-övning.
Samarbetet har sitt ursprung från 2000 då regeringen ville att Försvarsmakten skulle utöka samarbetet med Finland.
Första övningen
2002 gjordes den första övningen. Den gången förflyttades både personal och materiel till aktuell ort. Två år senare öppnades gränsen och den första Cross border-övningen genomfördes. Den övningen var embryot till vad som finns i dag. Ytterligare två år senare, 2006, hölls de första övningarna med grannlandet i väst, Norge. Numera duggar de gemensamma övningarna tätare och under 2010 siktar alltså divisionscheferna på att för första gången vara tre deltagande nationer i samma övning.