Ökad offentlig konsumtion för att hantera inflödet av flyktingar och investeringar drev på den tyska tillväxten i fjärde kvartalet i fjol. Tillväxten blev 0,3 procent jämfört med kvartalet före och 2,1 procent på årsbasis, enligt den tyska federala statistikbyrån FSO.

Därmed bekräftas preliminära beräkningar.

Samtidigt faller exporten, som är den normalt pådrivande kraften i den tyska ekonomin. Det handlar både om vikande efterfrågan i tillväxtländer och det faktum att USA importerade mindre från Tyskland under kvartalet.

Det tyska budgetöverskottet växte samtidigt till 19,4 miljarder euro i fjol, vilket innebär det högsta beloppet sedan återföreningen 1990. Överskottet motsvarar 0,6 procent av BNP.

Under 2014 uppgick det tyska överskottet till 8,9 miljarder euro, vilket motsvarade 0,3 procent av BNP.