Tomten ligger i korsningen Skomakargatan-Skeppsbrogatan. Där låg det gamla Folkets hus som brann ner 2003. Gamla Folkan hade sitt ursprung som officersmäss i Notviken.
I maj 2009 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra en ny detaljplan för ett nytt hus på den brända tomten. Bakom planerna stod det nybildade bolaget Folkets energihus AB, till lika delar ägt av Luleå folketshusförening U P A och MAF arkitektkontor AB.
Liten tomt
Nu har detaljplanearbetet växt och det på höjden. När byggnadsnämnden på tisdagen informerades om planerna höjdes många ögonbryn när det planerade huset nu är en skyskrapa på 44 våningar.
- Ett högt hus på en ganska liten tomt, bara 1 400 kvadratmeter. Tjänstemännen är tveksamma om hur vindarna kommer att påverkas. Vi måste också höra vad grannarna säger, Shoppings ägare och Norrporten, som ska bygga på Fritz Olsson-tomten, säger byggnadsnämndens ordförande Kaj Hedstig (S).
Turning torso i Malmö är på 54 våningar, alltså bara tio våningar högre.
- I Stockholm finns planer på ett 60-våningarshus men ännu finns inget lika högt som det vi skissar på norr om Malmö, säger Ulrika Lundberg.
Folkets skyskrapa får ett blandat innehåll.
- Det blir affärslokaler i bottenplanet, en eller ett par våningar med samlingslokaler, kommersiella lokaler och bostäder, säger Ulrika Lundberg.
Hon beskriver den blivande skyskrapan som det optimala huset.
- Det ska bli hållbart ekologiskt, socialt och kulturellt. Bostäderna ska bli blandade, allt från hyresrätter till kooperativt boende och bostadsrätt.
Topprestaurang
Och på toppen av skrapan ska Luleåborna kunna blicka ut över staden.
- Det blir en restaurang högst upp. Dit kommer alla att ta sina besökare.
Folkets hus-föreningen och MAF kallar skyskrapan för "Folkets energihus" och beskriver att huset genom arkitektonisk gestaltning och social och ekologisk inriktning ska vara en symbol för ett dynamiskt och framtidsinriktat Luleå.
- Sky is the limit, säger Ulrika Lundberg om varför den gamla kommunistiska Folkets hus-föreningen nu siktar mot stjärnorna.
Och det betyder att det finns ingen gräns för hur långt man kan nå.