Det är på sin blogg Cornucopia som författaren Lars Wileräng har publicerat ett inlägg som riktar skarp kritik mot hanterandet av den pågående stadsflytten.

– Det stora problemet är att det inte är nyckel mot nyckel som gäller för bostadsrättföreningar och fastighetsägare, säger Lars Wileräng.

– Vilket innebär att Kiruna riskerar att minska, fortsätter han.

Artikelbild

| Rivning. Under sommaren har rivningen av ett antal fastigheter i Kiruna fortsatt. De sista delarna av bostadskvarteret Ullspiran jämnades under helgen med marken

Riskerar att minska?

– Om man bara löser ut ekonomiskt kommer många företag, fastighetsägare och boende på sikt välja att flytta någon annanstans. Pengarna försvinner bort och Kiruna blir mindre än vad det var innan.

Lars Wilerängs blogg var en av de mest lästa i Sverige under förra året. Innehållet på sidan utgörs av inlägg där Lars Wilderäng tar upp olika ämnen som bland annat kan kopplas till ekonomi, miljö och politik. Och det kritiska inlägget gällande stadsflytten har fått spridning bland Kirunabor på sociala medier.

Hur kom det sig att du valde att skriva om detta?
Artikelbild

| Grus. De kvarvarande resterna av Radhusen på Lingonstigen

– Jag fick höra om situationen från olika människor och förstod att allt gällande stadsflytten inte nödvändigtvis var lysande.

I inlägget går han in på problematiken gälade den höga kostnaden för att bygga nya fastigheter och vad som sker när många väljer att sälja av sin bostad eller fastighet. Utan uppförandet av nya ersättningsbostäder beskriver han, som tidigare nämnt, en risk med att många väljer att flytta från Kiruna.

– Vad LKAB skulle göra för Kirunas väl är att bygga motsvarande fastigheter istället lösa ut fastighetsägare. LKAB är ett vinstdrivande företag som ska betala in miljarder till stadskassan. Såklart försöker de göra de mest lönsamma lösningarna. Det gynnar säkert LKAB, men det är inte nödvändigtvis någon som gynnar Kiruna.

På sin blogg beskriver, och jämför, Lars Wileräng känslan i Kiruna med en så kallad ”companytown”. En bolagstad där människor endast finns på plats för att arbeta åt ett företag.

Är det inte en hård jämförelse?

– Det är en utveckling som inte går åt rätt håll om Kiruna börjar minska i storlek. Om det blir att fler människor väljer att flytta från Kiruna kommer det bli mer särpräglat som en ”company town”.

– Nu sitter jag långt från Kiruna och har massa åsikter. Men uppmärksammar man problem kan man kanske reducera dem. Men ignorerar man dem är det svårt att göra något, säger Lars Wileräng.