Brännström var biskop i Luleå stift mellan 1980 och 1986. Han avled i Uppsala den 8 december efter en kort tids sjukdom. Han blev 89 år.
I ett pressmeddelande framhåller stiftets nuvarande biskop, Hans Stiglund, Brännströms kunskap om Luleå stift och dess andliga traditioner.
Brännström skrev en avhandling om den laestadianska väckelserörelsen och lärde sig finska för att kunna fullgöra sitt prästkall i Tornedalen.
Olaus Brännström föddes i Drängsmark i Byske församling 1919.
Han tjänstgjorde som präst bland annat i Övertorneå, Tärendö och Burträsk.
Före biskopsvigningen var Olaus Brännström domprost i Luleå mellan 1966 och 1980.