Försäkringskassan skriver följande i brevet till Emma Nordgren, daterat 2 november 2017:

”Försäkringskassan bedömer med stöd av de medicinska underlagen att det inte framkommer några objektiva undersökningsfynd, utredningsresultat eller observationer som påvisar ett sjukdomstillstånd med någon större funktions- eller aktivitetsbegränsning som innebär att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i ditt ordinarie arbete.”

Emma Nordgren har lämnat en fullmakt som innebär att Försäkringskassan kan svara på frågor som rör hennes ärende.

Emma Nordgren har läkarintyg, från behandlande läkare, som säger att hennes arbetsförmåga under den aktuella tiden är helt nedsatt. Hur kan ni göra en helt annan bedömning?

– Vi prövar saken utifrån socialförsäkringslagen, en försäkringsjuridisk bedömning och då blir vår bedömning att Emma Nordgren kunde återgå i arbetet innan operationen. Bedömningen beror på vad individen i fråga har för arbete och i det här fallet var det ett kontorsarbete med möjlighet att växla mellan att sitta och stå och röra på sig, säger Cecilia Udin.

Emma Nordgrens egen beskrivning är ju att hon inte skulle ha klarat arbetet?

– Det finns ibland möjligheter för arbetsgivaren att göra anpassningar som gör att arbetstagaren kan klara arbetet och det viktigt att du som anställd tar upp den frågan så snart som möjligt om det blir aktuellt. Här kommer arbetsmiljölagen in i bilden, säger Cecilia Udin.

Emma Nordgren känner att ert beslut är fel, vad kan hon göra nu?

– Hon kan överklaga saken till Förvaltningsrätten. Om den ger henne rätt så återförs ärendet till oss och då får hon pengar för den tid hon var utan sjukpenning, säger Cecilia Udin.