Antalet sålda bostäder i juli ökade 7 procent jämfört med samma månad ett år tidigare, visar Svensk Mäklarstatistiks månatliga rapport över utvecklingen på bostadsmarknaden.

Det är en kraftig uppgång. Men då ska man komma ihåg att hela 2019 har karaktäriserats av högre volymer än förra året, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Man får gå tillbaka till rekordåret 2017 för att hitta en period med ett högre antal bostadsförsäljningar, enligt Sandegren.

Artikelbild

| Martin Grander är bostadsforskare på Malmö universitet.

Villapriserna i riket ökade 1 procent i juli jämfört med månaden före, medan priserna på bostadsrätter var oförändrade. Jämfört med ett år tidigare låg villapriserna 1 procent högre, medan bostadsrättspriserna hade lyft 4 procent.

Malmö sticker ut

Mäter man prisutvecklingen på tre månaders sikt steg priserna på bostadsrätter med 2 procent och villor med 3 procent i riket i juli.

Statistiken bygger på data som har tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och omfattar 95 procent av de bostadsaffärer som har genomförts via fastighetsmäklare.

Det är svagt uppåt. Trenden har varit så under ganska lång tid. Och Malmö sticker ut, också det sedan ganska lång tid, säger Sandegren.

Mättad marknad

Martin Grander, bostadsforskare på Malmö universitet, säger att marknaden sannolikt kommer att förbli avvaktande och priserna stillastående även inom överskådlig framtid.

Utbudet matchar i stort efterfrågan och när det gäller framför allt nyproducerade bostäder i det högre prissegmentet är marknaden mättad. Därmed inte sagt att behoven är tillfredställda. I Malmö är suget fortfarande stort efter bostäder för dem med läge inkomster.

Stor-Malmös priser på bostadsrätter ökade 8 procent i årstakt i juli. Villapriserna i samma område steg 5 procent. I Stor-Stockholm steg priserna på bostadsrätter med 3 procent i årstakt i juli, medan villapriserna ökade 1 procent. I Stor-Göteborg var bostadsrättspriserna samtidigt oförändrade, medan villapriserna steg 1 procent.

Enligt Sandegren hänger trycket uppåt på priserna i Malmö samman med att bostadspriserna i utgångsläget är lägre där, samtidigt som efterfrågan är stor medan utbudet verkar begränsat.

Malmöpriserna ligger rätt så lågt, även om man jämför med mindre storkommuner. Om man tittar på Uppsala till exempel, där är priserna betydligt högre än i Malmöområdet, säger han.

Större köpkraft

Det låga prisläget gör att köpkraften är större bland bostadsspekulanterna.

Det är ju inte så att de i Malmö tjänar hälften eller en tredjedel av det kollegorna i Stockholm tjänar. Ur det perspektivet är bostäderna i Malmö ändå relativt billiga.

Medelpriset på en bostadsrätt i centrala Stockholm låg i juli på 90 563 kronor per kvadratmeter. I centrala Göteborg var medelpriset 63 538 kronor per kvadratmeter, medan det i Malmö låg på 32 004 kronor per kvadratmeter.

Enligt Martin Grander är situationen med de höga bostadspriserna i framför allt Stockholm och Göteborg ohållbar.

På sikt tror jag att vi kan få en kalldusch, men det är svårt att säga när den kommer och vad som kan komma att utlösa den.