Sveriges sjukhustunga vård är inte tillräckligt produktiv och kostnaderna för vården ökar allt för snabbt enligt regeringens särskilda utredare, rapporterar SVT Nyheter. På onsdag presenteras förslag på hur vården ska bli mer effektiv, slopat vårdval för äldre multisjuka är ett av förslagen.

Ett annat förslag är att primärvården ska vara förstavalet för akutvård, för att klara det behövs fler närakuter och remisskrav på akutbesök till sjukhusen.

Remiss låter som om man ska komma med ett papper i handen men det är självklart att ett akut tillstånd som kräver ambulans är en remiss i sig, säger utredaren Göran Stiernstedt till SVT.

Primärvårdens akutmottagningar ska kunna röntga och ta vissa prover. I utredningen föreslås också en ändring av vårdgarantin för alla, så att tidsgränsen skärps från sju dagar till tre. Men man ska då inte garanteras att få träffa en läkare i primärvården.