Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna vill dra ned på stödet till partier och politiker. Förutom grundstödet till politiska partierna finns ett så kallat mandatstöd. Mandatstödet höjdes 2014 från 0,5 basbelopp per mandat och år till 0,65 basbelopp. 2017 hade Haparanda näst högst partistöd per capita i Sverige. Det här är siffror som Niklas Olsson (M) har redovisat i en motion för att sänka stödet.

– Det är inte bra att Haparanda nästan ligger i topp i mandatstödet per capita. Jag tycker att det är fel när vi politiker samtidigt sitter och skär ned i alla nämnder. Det vore mycket klädsammare om även vi kunde spara då.

2017 kostade partistödet 131 kronor per invånare. Olsson vill att man ska sänka det till 107 kronor.

Alliansen vill att politiker ska offra mer än så. De föreslår att ordförandearvodet i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden ska sänkas från 60 000 till 49 000 kronor.

Majoriteten med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är inte på samma linje som alliansen. Därför har inte alliansen fått igenom sina förslag.

Under måndagens kommunstyrelsesammanträde tog man däremot fram sitt budgetförslag. I majoritetens budgetförslag ingår bland annat större satsningar på fastighetsunderhåll och en miljon kronor på att utreda badhuset.

Alliansen kommer med ett gemensamt budgetförslag när det är dags för kommunfullmäktige 18 juni.