För hundratusentals år sedan färdades något gigantiskt genom rymden mot det som i dag är Norrbotten. Den stora klumpen splittrades i mötet med atmosfären och slog ner som en svärm meteoriter.
Årtusendena gick.
Svärm slog ned
1906 hittade barnen Viktor och Amalia Mattila en tung sten nära Kitkiöjärvi när de vaktade boskap.
På så sätt upptäcktes svärmen, som vid det laget malts ner i marken av minst en istid. Den stora urmeteoriten, som är späckad med järn, döptes till Muonionalusta. Flera fynd har gjorts sedan dess.
Den jättemeteorit som nu hittats är en liten bit av en stor asteroid, uppger Jan-Olov Nyström, intendent på Naturhistoriska riksmuséet.
Ledtrådar
- Muonionalusta representerar det inre av en asteroid från asteroidbältet. Den är intressant för att den kan tala om mycket om hur solsystemet bildades. Den är lika gammal som solsystemet, säger han.
Forskarna intresserar sig för meteoriter med järn i. Bland annat för att de kan ge ledtrådar till hur jordens inre är beskaffat - något som ingen forskare kan säga tvärsäkert.
Meteoriterna kommer från stora asteroider, som har en konstruktion som kan påminna om jordens. Förmodligen en järnkärna i mitten, omgiven att ett stenhölje.
- Jordens kärna kan man inte studera. Men genom att studera järnmeteoriter så kan man få ledtrådar. Det är inte exakt samma sak, men det finns förmodligen gemensamma nämnare, säger Jan-Olov Nyström.
Inte så rika
Upphittarna har erbjudit Naturhistoriska riksmuséet att köpa det nya fyndet. Nyström hoppas på att det ska gå.
- Men det beror på priset. Statliga verk är inte så rika.
Att uppskatta ett marknadspris på meteoriten är svårt. Sågade meteoriter av vanlig typ säljs för cirka en dollar per gram, enligt Nyström. Det skulle innebära drygt sju miljoner kronor till upphittarna. Men priset är förmodligen högre för en hel bit.
På hemsidan meteoritemarket.com säljs en 107,6 gram tung bit från en annan Muonionalusta för 400 dollar. Det finns exempel på ännu dyrare exemplar. Branschen innehåller flera skojare som vill kränga "unika" rymdstenar till privatpersoner.