- Från och med tisdag, nästa vecka, kommer uppsägningarna till de berörda individerna att utverkas, säger Stefan Kärner personalchef I19.
Av de 20 som kommer att avskedas är elva officerare och nio civilanställda. 19 av dem jobbar på I19 och en på A9.
Uppsägningen kommer att ske från och med 31 oktober 2010.
- En intensiv dialog har förts och informationen har varit bra. Ett 100-tal av de anställda har ställt ytterligare frågor och ett fåtal har inte skrivit på. Det var förväntat men det är i små volymer och inte så dramatiskt som det ställs ut. Däremot har jag har full respekt för var individs ställningstagande, säger Stefan Kärner.