Norrbotten är fantastiskt. Efter nästan 100 dagar som landshövding är jag ännu mer övertygad om att det finns få regioner i världen som matchar Norrbottens goda förutsättningar. Och vår framtid är ljus om vi tar vara på dessa möjligheter. Det ligger i våra egna händer att göra så. Då måste vi även klara av att hantera våra utmaningar.

Vi har vår storslagna natur som gör länet attraktivt för både oss som bor här och våra besökare.

Vi har en världsledande basindustri vars främsta framgångsfaktor sedan länge är innovationskraft och kontinuerlig förnyelse. Framtidens industriella hållbarhetslösningar utvecklas redan i länet, exempelvis koldioxidneutral ståltillverkning (Hybrit). Andra högteknologiska verksamheter som Esrange, testindustrin och datacenter finns i Norrbotten tack vare länets goda förutsättningar. Vi har ett universitet med spetskompetens vars betydelse för vår framtid inte kan överskattas.

Bland utmaningarna märks förstås infrastrukturen, som är avgörande såväl för näringslivets utveckling som länets attraktionskraft. Vi har arbetskraftsbrist samtidigt som länet har bland de lägsta utbildningsnivåerna i landet. Det handlar om att kunna bo och leva i glesbygden, om att skapa förutsättningar som gör det möjligt. En utmaning är också markanvändningen med olika intressen som kolliderar och där en helhetssyn med väl avvägda beslut är avgörande för samexistens med full respekt för de olika intressena.

Utmaningarna till trots överväger möjligheterna och utvecklingspotentialen är stor. Här är några initiativ som jag menar att vi bör göra ännu mer av tillsammans:

• Basen i länets framtida färdriktning bör vara att skapa hållbara lösningar i ett brett perspektiv, och som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Hållbarhet är redan en konkurrensfördel för Norrbotten. Här behövs fler initiativ där privata och offentliga aktörer i samverkan hittar nya innovativa lösningar.

• Intensifiera arbetet med att säkerställa en långsiktig utveckling av länets infrastruktur. Det är ett arbete som ständigt behöver hitta nya former för att få nationell prioritet. Vi vet hur viktig Norrbotniabanan, Malmbanan och Malmporten är för vår basnäring, och hur betydelsefull flyget och en god vägstandard är för hela länet.

• Bejaka entreprenörskap och innovation. Framtidens nya jobb i länet kommer att utvecklas av entreprenöriella initiativ och växande småföretag. Det handlar om kunskapsjobb som vi vet passar lika bra på landsbygden som i tätorter tack vare digitaliseringens möjligheter.

• Stärka samverkan mellan länets aktörer för att höja utbildningsnivåerna, skapa rätt utbildningar som matchar länets behov och få ut våra nyanlända snabbare på arbetsmarknaden.

Jag hoppas att vi om 15 år får se en kö av internationella besöksgrupper som vill ta del av undret i Norrbotten. Så stor är potentialen i vårt fantastiska län. Om vi arbetar tillsammans.