Ingela Paulisdotter som arbetar som samordnare för nationella minoritetsspråk inom kommunen. Gällivare är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska och från 1 januari 2019 har Sverige en stärkt minoritetspolitik för nationella minoriteter. Det innebär bland annat rätt erbjudas förskola på hela eller mer än halva delen av tiden på sitt nationella minoritetsspråk och viss annan pedagogisk verksamhet i grundskolan på finska, meänkieli och samiska.

Staten kräver nu att alla förvaltningskommuner ska ha tydliga mål och riktlinjer för det nationella minoritetspolitiska arbetet i kommunen.

De rättigheter som finns i minoritetslagen, gällande exempelvis finskspråkig äldreomsorg och förskoleverksamhet, har inte alltid uppfyllts, något som kommunen nu vill ändra på.

Under onsdagen hölls ett seminarium där politiker, förvaltningsgrupper och representanter från kommunens samrådsgrupp för nationella minoritetsspråk deltog för att diskutera framtiden.

– Många tycker att det tagit länge för kommunen att komma till skott när det gäller ett minoritetsspråkigt äldreboende, men nu fick man i alla fall besked om att det kommer att finnas någon slags minoritetskultur på äldreboendet som ska byggas på Repisvaara även om innehållet inte är klart, säger Ingela Paulisdotter.