Hur har dagens politiker tänkt lösa problemen som råder i de flesta kommuner i Sverige idag?

Utvecklingen har verkligen inte gått i rätt riktning. I dag har vi en låg grundbemanning inom äldreomsorgen.

Dessutom är personalen ålagd att utföra andra arbetsuppgifter som städning sophantering med mera. Det leder i sin tur till att det finns mindre tid att utföra det man är anställd för, det vill säga att ta hand om de gamla. En synnerligen allvarlig del i det hela är att man inte får tag i kompetent och motiverad personal idag.

Man plockar i princip in folk från gatan för att täcka semesterledighet och annan frånvaro. Det i sin tur leder till att ordinarie personal måste utföra dubbla arbetsuppgifter, gällande medicinering med mera.

Det är dags att vakna upp nu.

Inser man inte allvaret i dessa problem är man verkligen illa ute.

Den kommun som ligger i framkant gällande dessa problem kommer att bli en vinnare. Visserligen blir det en kostnad, men på sikt så blir det en vinn-vinn effekt.

Nöjdare personal, och så även de gamla.

Mindre sjukfrånvaro är en annan pluseffekt, vilken idag är tämligen hög. Pengarna finns, det handlar bara om att prioritera och fördela ut från statsbudgeten. Och att dessa pengar öronmärks för äldreomsorg och dess kostnader.

Förslag: inför 6-timmars arbetsdag för alla inom kommunal äldreomsorg. Slopa delade turer.

Höj statusen för dessa yrkesgrupper, annars får vi aldrig in ungdomen på dessa arbetsplatser.

Som sagt, dags att agera NU!