Gustav Fridolin gratulerar Luleå och Norrbotten för att Facebook etableras sig i kommunen.

Samtidigt tycker han att den borgerliga regeringen tar ett felaktigt beslut som beviljar över 100 miljoner kronor i investeringsstöd via EU till det multinationella företaget.

"Inte avgörande stöd"
- Alla applåderar framtidsinvesteringar i Luleå. Men det här handlar om att våra gemensamma pengar ska hamna där de gör mest nytta,
i stället för att gå till enskilda företag.

Artikelbild

Kan inte EU-pengarna återfås i form av jobb och skatter?
- Ja, men då är det viktigare att stötta enskilda företag i uppbyggnadsfasen med riskkapital. Där befinner sig inte Facebook. Det här stödet var inte avgörande för deras etablering i Luleå.

Träffade SSAB
I stället menar Gustav Fridolin att investeringsstöden borde gå till järnvägar, bredband i hela landet och upprustade bostäder.

- Varje krona är avgörande för att tågen ska gå. När jag träffade SSAB betonades hur deras investeringsbeslut påverkas av hur tågen rullar när snön kommer.

Miljöorganisationen Greenpeace välkomnar Facebook i Luleå för att de använder förnybar energi i stället för kolkraft. Är inte det positivt?
- Jag förstår att Greenpeace gör det. Men stöd till enskilda företag gör sällan mest nytta för miljön, säger Gustav Fridolin.

Artikelbild

"Stödet är välkommet"
Annika Eriksson, Miljöpartiets gruppledare i Luleå, ställer sig delvis bakom språkröret Gustav Fridolin.

- Men det beror på vilket ben jag står på. Satsningar på infrastukturen är viktigast och pengarna hade behövts till Norrbotniabanan, till exempel.

Artikelbild

- Men som lokal politiker i Luleå måste jag samtidigt tycka att stödet är välkommet, säger hon.