Det var sommaren 2016 som tidskriften Science publicerade resultat som visade att fisklarver i Östersjön äter små plastpartiklar, så kallade mikroplaster.

Nyheten fick stort internationellt genomslag. Men snart uppstod misstankar om fusk.

Uppsala universitet utredde anklagelserna, men kom snabbt fram till att misstankarna om oredlighet var ogrundade och friade forskarna.

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) gjorde dock en egen utredning som visade på fusk. På flera punkter var kritiken svidande. Såväl originaldata som etiska tillstånd för forskningen saknades. Enligt nämnden hade de två forskarna bakom artikeln gjort sig skyldiga till oredlighet i flera fall.

Många frågetecken

Hur Uppsala universitet hade kunnat missa detta ansåg expertgruppen vid CEPN som anmärkningsvärt.

Det fanns nästan hur många frågetecken som helst, men Uppsala universitet var väldigt snabba med att fatta beslut och friade forskarna, sade Lena Berke, expertgruppens ordförande, tidigare.

Nu gör Uppsala universitet alltså helt om och fäller forskarna för oredlighet i forskning. Dels på grund av att etiska tillstånd saknades och för att en av de två forskarna fabricerat forskningsresultat.

Nytt system

Att två olika instanser kunde dra två så fundamentalt olika slutsatser av samma forskning visar, enligt flera bedömare, bristerna med dagens system och de svenska lärosätenas uppenbara svårigheter att hantera forskningsfusk.

På uppdrag av regeringen har frågan utretts och inom kort kommer en särskild myndighet för forskningsfusk att inrättas. Oredlighet i forskning, såsom fusket kallas, ska också definieras i lagen.