- Vi ser givetvis mycket allvarligt på det inträffade. Beroende på omfattningen så kan det resultera i att de som fuskat blir av med sina jobb, säger landstingsrådet Britt Westerlund.
Fusket ska nu snabbutredas. De som redan kommit ut är att det rör sig om en mindre grupp anställda, knutna till landstingets avdelning för syn- och hörselvård. Den ligger i Stadsvikens vårdcentral, vägg i vägg med landstingshuset. Allt pekar dessutom mot att fusket har pågått i minst två års tid.
- Det kan vara på det sättet att den här yrkesgruppen, som har ett mycket fritt arbete, kan ha satt i system att fuska, men det vi först när utredningen är klar, säger Westerlund.
Förutom att de anställda redan varnats, så har händelsen polisanmälts. Det i sin tur kan leda till uppsägning.
- Men det är en process som jag inte vill föregripa. Vi måste nu först se vad vår utredning kommer fram till, säger Britt Westerlund.

Men är det inte en aning märkligt att en grupp anställda kan ha hållit på med detta fusk i två års tid utan att det upptäckts?

- Så kan man givetvis se på saken. Samtidigt bygger en anställning på förtroende, men uppenbart är det på det sättet att det inte fungerat i det här fallet.

Har ni någon uppfattning om hur mycket pengar det kan röra sig om?
- Inte ännu, men det är nog allvarligt att det handlar om skattepengar.