I januari beslutade kommunstyrelsen att bilda en ny näringslivsorganisation och att bjuda in näringslivet i processen, liksom delägarskap i ett nytt bolag. Det nya bolaget, som går under projektnamnet Gällivare näringsliv 2.0, ska öka förutsättningarna för utveckling av det lokala näringslivet.

– Det är för många instanser som jobbar med delvis samma överlappande saker i dag. Det finns många bra projekt och tanken är inte att kväva dem. Men vi tappar kanske det strategiska perspektivet, vi jobbar här och nu med operativa projekt men inte med att kraftsamla för exempelvis kompetensförsörjning som kanske är den största utmaningen för alla kommuner, säger Mats Pettersson.

–Vi behöver arbeta med marknadsföring och sätta Gällivare på karten, säger kommunchef Mats Pettersson.

En ny styrelse ska tillsättas som kan anställa en vd för det nya bolaget.

–Det blir en riktig nyckel, att hitta en vd med förmåga att lyfta blicken. Det finns höga förväntningar och stor längtan för det här bolaget, säger Mats Pettersson.

Gällivare kommun har fått 5,2 miljoner kronor på tre år från Tillväxtverket i syfte att stärka kommunens förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet, något som kommer väl till pass när det nya bolaget nu sjösatts.