Sedan i höstas trafikeras Gällivare av ett nytt flygbolag Next Jet. Bolaget har problem med bland annat nedisningar på delar av flygplanskroppen.
Bygger hangar
Enligt bolaget innebär dessa nedisningar driftstörningar, som kan innebära förseningar och störningar i tidtabellerna.
- Det här är inget nytt för oss, säger Tommy Nyström (s) kommunalråd i Gällivare. Alla flygbolag som har trafikerat Gällivare genom åren har haft de här problemen att brottas med vintertid.
Next Jet har begärt tillstånd av kommunen att få sätta upp en tillfällig hangar ute på flygplatsen. Detta för att komma till rätta med problemen med nedisningar och eventuella förseningar.
Men kommunen har valt att säga nej till flygbolagets begäran.
Orsaken är att kommunen själv är igång med byggandet av en hangar, som beräknas stå klar hösten 2009.
- Vi är rörande eniga i kommunstyrelsen om att Next Jet kan vänta till våran egen flyghangar står klar, säger Tommy Nyström. Nedisningar har även de tidigare flygbolagen som trafikerat Gällivare klarat av.
30-miljonerbygge
Den hangar som Gällivare bygger är kostnadsberäknad till 30 miljoner, varav hälften av dessa pengar är EU-medel.
Hangaren är i storleksordningen att flygplan av storleksklass 737 med plats för drygt 180 passagerare ska få plats.
Det vill säga betydligt större plan än vad som kan trafikera Gällivare i dag.
- Men vi är också i färd med att bygga ut flygplatsen och 2011 är tanken att vi ska kunna ta emot flyg även i den storleksordningen, säger Tommy Nyström.