I Gällivare tingsrätt hålls nu en rättegång mot en 50-årig man som är åtalad för grov fridskräkning. Enligt åklagare Ulrika Schönbäck, har mannen utövat våld mot en yngre kvinna under en längre tid. Mannen har dragit henne ihåret, slagit, skallat.
sparkat, bitit och försökt strypa kvinnan. Misshandelsbrotten kulminerade i en mycket allvarlig och bestående ögonskada som ledde till att ögongloben kollapsade. Mannen ska ha slagit kvinnan med ett mycket hårt knytnävsslag i ögat, vilket ledde till näthinneavlossning, skador i ögonvitan och ögonlocken. Kvinnan fördes med ambulansflyg till Umeå sjukhus och har genomgått två operationer, det är osäkert om hon kommer att se igen, nu kan hon endast skönja konturer med det vänstra ögat.
"Fruktansvärda smärtor"
Kvinnan berättar, under rättegången, om sin rädsla för mannen, som hon är känslomässigt bunden till.
- Plötsligt utan synbar anledning kan ha slå mig. Det är så sjukt. Han är oberäknelig när han är full. Han säger att han vill tillrättavisa mig. Jag är rädd, säger hon.
Om händelsen den femte september 2009, säger hon att hon aldrig haft så fruktansvärda smärtor och att hon skrek rakt ut.
Mannnen förnekar brott.
Mannen förnekar gärningarna.
- Om jag skulle burit hand på en kvinna så skulle jag ha kommit i håg det. Jag har aldrig varit dum mot henne. Jag har slagit henne med öppen hand någon gång, för att sansa henne och lugna ner henne när hon varit hysterisk, säger 50-åringen..
Kvinnans försvarare, advokat Bengt Nergård, yrkar på att mannen betalar ett skadestånd på 77 000 kronor till kvinnan. Fotografier, rättsintyg och vittnesförhör åberopas som bevisning.
Under eftermiddagen fortsätter rättegången och då hörs bland andra rättsintygsläkare Ola Wulf.