I förra veckan startade Trafikverket renoveringen av vägen mellan Hakkas och Sammakko. Mängder med stenar, som tryckts upp av tjälen, plockas bort och vägen ska få ny ytbeläggning nästa sommar.
I samband med vägrenoveringen finns önskemål om att den farliga kurvan rätas ut.
Olyckor och tillbud
- Den är så tvär att det är som att köra mot väggen. Det har varit många olyckstillbud där, säger Werner Fredriksson.
Vägen byggdes 1921 och är anpassad för den tidens trafik med häst och vagn och enstaka bilar, säger Werner Fredriksson.
- Redan då hände olyckor, en häst med timmerkälkar fick en knuff av en buss. Det har varit många tillbud och olyckor, rena turen att ingen människa har omkommit, säger han.
Många trafikanter färdas efter vägen - Posten, hemtjänsten, stugägare, folk som åker till badplatsen och till affären i Hakkas.
Den skarpa kurvan skulle enkelt åtgärdas, enligt Fredriksson, eftersom den lilla kullen intill vägen består av jord.
Men Trafikverket säger nej. Pengar saknas till mer omfattande renoveringar av vägen.
- Det finns flera skarpa kurvor på den här vägen, men en sådan åtgärd kräver mycket tid och pengar. Man måste ta mark i anspråk och om man bestämmer sig för att göra en sådan åtgärd tar det minst två år, säger Torbjörn Lennelöv, Trafikverket.
Prioriterar Nattavaaravägen
-Det finns mycket att göra på det belagda vägnätet men tyvärr har vi ganska svårt att få loss medel, man prioriterar de större vägstråken med större trafikmängd. Jag förstår deras missnöje givetvis, men det som är högst prioriterat i Gällivare kommun är Nattavaaravägen där vi räknar med byggstart nästa år, det blir en total renovering, sträckan Nattavaara-Kilvo är etapp ett. Nu har vi gjort ett spårrep på E 10 som hade högre prioritet än Sammakko, säger Torbjörn Lennelöv.
Räddade Lillholmen
Sammakko är en by som lever upp, särskilt på sommaren. Med gemensamma krafter har boende i byn Sammakko röjt upp och öppnat utsikten från vägen till Sammakkosjön. Och Lillholmen har räddats. Engagerade människor i byn har lagt sten runt den lilla ön som höll på att försvinna.
90-årige Werner Fredriksson, född och uppvuxen i byn, är en drivande kraft i byn.
- Det finns inte en by i Gällivare kommun som är så vacker som Sammakko. Tidigare såg vi inte sjön, det var en djungel men nu har vi röjt bort sly. Sixten Israelsson körde med traktor och släp, vi var åtta personer som röjde. Sjön är en pärla och mitt öga tröttnar aldrig att titta på den, säger Werner Fredriksson.