"Nu tar vi ett steg tillbaka och sedan två steg framåt på vägen mot en bättre sjukförsäkring", skriver socialförsäkringsministern på DN Debatt.

Riksdagen beslutade två gånger under 2011 om att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar, enligt de gamla reglerna. Kristersson gav i februari 2012 beskedet att han inte tänkte lägga någon sådan proposition, vilket fick oppositionen att hota med en misstroendeförklaring mot honom.

Men nu backar han och på torsdagen kommer regeringen avisera en omedelbar proposition till riksdagen där man föreslår en lagändring om återgång till de tidigare reglerna.

Samtidigt vill han ändra reglerna och införa ett nytt sätt att bedöma människors arbetsförmåga.

"Det riktigt svåra är att göra rätt bedömning av själva arbetsförmågan i varje enskilt fall", skriver Kristersson, som efterfrågar en mer kvalificerad och mer individuell bedömning av sjukskrivnas arbetsförmåga.

I dag prövas sjukskrivna mot den reguljära arbetsmarknaden, tidigare skedde prövningen mot normalt förekommande arbete.

"Olika formuleringar men samma andemening", skriver socialförsäkringsministern som nu vill införa ett nytt begrepp som koncentrerar sig på de medicinska förutsättningarna.