Vassaraälven har i historisk tid brukats som flottningsled. Den senaste epoken inföll mellan åren 1939-1968, vilket påverkat miljön i älven. Under flottningsepoken rensades bottnarna på sten för att bli effektiva kanaler för timmer som flottades ner mot kusten. Detta påverkade livsmiljön för fiskar, växter och andra vattenlevande organismer. En steril botten stör reproduktionen för fiskarna, utan stenar finns till exempel inga gömställen för fiskyngel.

Etisk prövning av djurförsök
Många vattendrag i Sverige har återställts med hjälp av EU-medel. Gällivare kommun har nu planer på att återställa Vassara älv och Lina älv. Kommunen har sökt tillstånd till vattenverksamhet och biotopvårdsåtgärder i älvarna, hos Mark- och miljödomstolen. Man ska återföra naturligt material till vattendragen i syfte att restaurera dem. Kvarnbacken, Nunisvaara, Storlandet och Sakajärvi är några älvsavsnitt som berörs. För Lina älv anges bland annat följande platser; Gällivare kronoöverloppsmark, Malmberget, Liikavaara, Leipojärvi, Dokkas, Björkberget, Sammakko, Ruutirova och Yrtivvaara.

Jordbruksverket har godkänt elfiske och nätprovsfiske i älvarna. Ansökan rubriceras som etisk prövning av djurförsök. Vid elfiske fångas fisken i sin naturliga miljö och förvaras i en vattenfylld hink och vid enstaka tillfällen i en sump. Fisken ska återföras till sin naturliga miljö inom en timme. Fisken är alltid sövd under mätningen. Vid nätfiske avlivas fisken genom ett kraftigt slag mot huvudet.

Nya arbetstillfällen
Elfiske är nödvändigt för att mäta populationen före och efter det att biotopvårdande insatser gjorts i älvarna, säger fiskerikonsulent Tommy Nilsson, vid Gällivare kommun.

- För att få tillstånd att restaurera vattendrag måste man ha tillstånd från markägare och mark- och miljödomstolen. Detta kan ta upp till ett år till. I Kvarnforsen ska vi också plocka tillbaka stenar. Alla möjliga parter ska tycka till innan vi kan påbörja arbetet. Elfisket kommer att ge arbetstillfällen, det är säsongarbeten för elfiske kan bara göras på sommaren. Mellan åren 1939-1968 var Vassaraälven en flottningsled, sista gången man flottade var 1963. Målet för oss är att återställa livsmiljöer och inte lämna bördorna vidare till nästa generation, säger Tommy Nilsson.