– Jätteroligt, det här är vad alla väntat på, nu kan det bli verkstad av visionerna, säger Birgitta Larsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bygget av nya Gällivare nådde en milstolpe på måndagen då kommunstyrelsen enhälligt antog "Dundret City," programmet för centrala Gällivare.

Ishallen får en ändrad placering, bort från centrum och in till Sjöparken, troligtvis byggs ishallen på parkeringsplatserna vid nuvarande badhus. Planen ska slutgiltigt klubbas vid septemberfullmäktige.

Artikelbild

| ANTAGEN. Centrumplanen för Nya Gällivare antogs i kommunstyrelsen på måndag. ”Jätteroligt, det här är vad alla väntat på”, säger Birgitta Larsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.?

– I september när fullmäktige tagit beslut, kan vi börja skissa och rita detaljplanen. I och med att beslutet togs i dag förkortar vi processen med flera år, gentemot om ishallen stått på ursprungsplatsen, säger Birgitta Larsson.

Planen är att komma i gång med ishallen 2015. Samtidigt påbörjas byggprocessen med nya kunskapshuset som ska inrymma gymnasieskola, distanshögskola och komvux. Huset ska byggas vid Centralskolan, MD:s grill erbjuds sannolikt en ny plats.

Förhandlingar pågår med privata fastighetsägare om inlösen. Här tänker sig politikerna bevara Tempohusets boendedel, eftersom Gällivare har bostadsbrist.

– Ishallen och Kunskapshuset går att köra parallellt. Det är viktigt att betona att skisserna är förslag och visioner. Nu väntar detaljplanearbete, säger Birgitta Larsson.

Artikelbild

| CENTRUMPLAN. Kommunstyrelsen antog enhälligt centrumplanen för Gällivare. Med undantag av ishallen som byggs vid Sjöparken.

Det nya Kulturhuset/Sporthuset kan bli föremål för en arkitekttävling. Parkeringsproblemen ska eventuellt lösas med underjordsparkeringar. Kanske blir det ett multifunktionshus som samlar kultur och sport. Ett stort aktivitetsutbud för många människor skapar liv och rörelse. I planen finns ett ungdomsperspektiv, de unga vill ha ett samlande hus med mötesplatser, sport och kultur.

Torget i Gällivare är rymligt. I planen jämförs Kyrkallén med Gamla stan i Stockholm. Samtliga kvarter mellan Stora och Lilla Nygatan i Gamla stan kan rymmas på Kyrkallén.

Artikelbild

| ISHALLEN. Först ut i nya Gällivare blir ishallen som får en ändrad placering, bort från centrum och in till Sjöparken.

Utveckling måste gå före avveckling, säger Birgitta Larsson. Det måste finnas ersättningslokaler innan verksamhetslokaler avvecklas i Malmberget. Det nya Kunskapshuset ska stå färdigt innan Välkommaskolan rivs.

Nu pågår förhandlingar med LKAB om priset på Välkommaskolan, Sporthallen, med flera byggnader.

– Vi har gått en annan väg än Kiruna som fått cirka tre miljarder i en klumpsumma. Vi har fått 430 miljoner för infrastruktur och teknik, sedan förhandlar vi var byggnad för sig. Slutsumman lär landa på ungefär samma summa som Kiruna, säger Birgitta Larsson.