Det är under en period från 2009 till 2012 som Boliden använt färgad diesel men trott sig använda ofärgad diesel. Ett byte av leverantör 2009 medförde ett oavsiktligt undanhållandet av skatt när Boliden gjort avdrag för ofärgad diesel men använt färgad.

– Det är en rent administrativ miss som Boliden inte har tjänat några pengar på. Vi har betalt den skatt vi skulle för det vi använder dieseln till, det vill säga gruvfordon, säger Marcela Sylvander, kommunikationsdirekör, Boliden.

Ett första beslut om skattetillägget fattades av Skatteverket 2013. Boliden överklagade till Förvaltningsrätten och med motiveringen att misstaget inte gett bolaget några konkurrensmässiga fördelar, samt att beslutet strider mot proportionalitetsprincipen.

Förvaltningsrättens utslag kom för två veckor sedan och tog ingen notis till Bolidens överklagan.

– Det innebär i våra ögon en orimligt hård påföljd, säger Marcela Sylvander.

Boliden har möjlighet att hos Skatteverket begära befrielse från påförd skatt.

– Vi har ett par veckor på oss och funderar nu på om vi ska gå vidare, säger Marcela Sylvander.