Upprinnelsen till det som idag är Kaptensgropen skedde i små dagbrott strax norr om gropen redan under 1600-talet. Då plockades malmen direkt från backen ovan jord och forslades bort med ren och ackja. När sedan järnvägen nådde fram 1887 påbörjades en mer storskalig brytning. Uppgifterna om exakt tidsperiod när brytningen gick under jord går isär, men troligtvis skedde det någonstans mellan 1940- och 1960-talet.

- Vi började med magasinsbrytning under jord och det bildades ett tak mellan dagbrottet och magasinen, säger Olle Karlsson som arbetat som gruvmätare sedan 1950-talet. Han blev även senare gruvmätningschef i Malmberget. En post han höll fram till 1995.

Spricka
Olle Karlsson tycker att utvecklingen av såväl Kaptensgropen som Fabian i stort har följt de beräkningar som gjordes under hans tid. Han drar sig dock till minnes en särskild dag som avvek från det förväntade.

- En morgon körde vi längs Kaptensvägen mot gruvan när jag plötsligt upptäckte en spricka mitt i vägen. Den var säkert en halvmeter bred och när jag klev ner i den gick jag ner till midjan. Vi fick naturligtvis spärra av vägen direkt, säger Olle Karlsson.

I slutet på 1960-talet valde man att börja schakta bort överliggande jordlager från Kaptensområdet. Olle Karlsson var med och översåg arbetet.

- Eftersom vi inte ville få in en massa jord i hålet när taket släppte började vi jordavrymma marken ovanför Kaptensmalmen med schaktmaskiner på slutet av 60-talet. Jag minns att jag hade ett jäkla bestyr med att se till att entreprenörerna som skötte jordavrymningen höll sig borta från de områden där taket var alltför tunt, säger han.

Gropen bildades
Jordlagret som togs bort var cirka 30-40 meter tjockt och en stor del av det användes sedan till att bygga upp vägen som nu går mellan Gällivare och Malmberget. Bara ett kort tag efter att jordavrymningen avslutats, på nyårsnatten 1971, föll takskivan som separerat Kaptenslagrets dagbrott och underjordsbrytningen. Då skapades en av de första groparna i Malmberget, det som idag kallas Kaptensgropen, eller bara "Gropen".

- Det skedde väldigt kontrollerat och vi visste att det skulle ske. Sedan har den ju fortsatt att successivt utvidgas men sådant där tar många år. Det är ju inga plötsliga grejer utan det bildas sprickbildning som vandrar utåt.