Målet med inspirationståget är att tillsammans med berörda orter skapa en hållbar utveckling och konkurrenskraft för Inlandsbanan. Inne i tåget skedde kreativa workshops där nya idéer och utvecklingsmöjligheter lyftes i livliga diskussioner.

– Syftet med vårt utvecklingsarbete är att ta vara på de resurser som finns i form av våra ägarkommuner och näringslivet på orterna. Inlandsbanan har en bra framtid med tanke på det övriga järnvägsnätet som är överbelastat och har stort underhållsbehov. Inlandsbanan vill vara en dragkraft för utvecklingen av Inlandsregionen, säger Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan.

Inlandsbanan har 18000 resor från juni till augusti. I framtiden vill man utöka både person- och nyttotransporterna på banan. Ett viktigt mål är att utöka samarbetet med industrin och öka mängden godstrafik. Tåget går från Mora till Gällivare. Staten äger Inlandsbanan och bidrar med 129 miljoner kr i drift och underhåll.

Artikelbild

| Workshops. Inlandsbanan vill utöka samarbetet med industrin och öka mängden godstrafik. Ett utvecklingsarbete pågår. Britt Hafedh vid turistcentret och Nina Eriksson, Företagsbolaget deltar i workshops.

Britt Hafedh vid Gällivare Turistcenter och Nina Eriksson, Företagsbolaget har nya idéer. De vill få i gång fler aktiviteter tidigare på säsongen, redan när Inlandsbanans turistsäsong inleds den andra juni och de vill ha fler företag på banan.

Expandums vd Kjell-Åke Johansson tror att Inlandsbanan kan bli betydelsefull för industrin.

– Inlandsbanan betyder redan nu väldigt mycket för Gällivare, framförallt för turistnäringen, men jag tror att kan vi få industrin och industrins behov in i Inlandsbanans strategi. Jag är säker på att Inlandsbanan kan betyda ytterligare och på sikt kan vi kanske få en upprustning av Inlandsbanan, tack vare att industrin kommer att få ett behov av den här sträckningen. Jag vill att man tittar på hur vi kan styra över gods som i dag går efter malmbanan och stambanan till Inlandsbanan, säger han.

Gun-Marie Töyrä, säljare och marknadschef, vid Inlandsbanan, säger att Inlandsbanan med 110 mils järnväg har en otrolig potential.

– Inlandsbanan kan utvecklas. Det har varit jätteroligt och givande att vara ute i kommunerna. Intensiva diskussioner har gett ett bra underlag för vårt fortsatta planeringsarbete, säger Gun-Marie Töyrä, säljare och marknadschef.