Läs mer: "Allt är till LKAB:s fördel"

– Vår första reaktion är att det är en väldigt omfattande dom . Det innebär att vi nu inte kan överblicka konsekvenserna för vår verksamhet, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB.

Domstolen sätter upp ett antal detaljerade villkor för LKAB:s verksamhet. Bland annat får produktions- och tunnelsprängningar inte äga rum mellan 01-07 på natten. Bolaget ska dessutom i god tid innan sprängningar meddela allmänheten i Malmberget och Koskullskulle om var och när dessa ska äga rum.

LKAB ska även verka för att avveckla bostäder som utsätts för upprepade vibrationer som överstiger 6 mm/s dagtid och 3mm/s nattetid.

– Det är en sådan sak vi måste titta på i detalj, vad innebär detta att "verka för att avveckla", vi har ju redan en avvecklingsplan för Malmberget. Behöver den kompletteras? Vi måste se över våra siffror och se vad innebär det för verksamheten. Vad menar domstolen när man skriver "upprepade påverkan"? Är det några få gånger eller är det flera gånger? säger Anders Linberg.

Läs mer: Miljödomen i tolv enkla punkter

Domstolen skriver att bolaget ska utarbeta och redovisa en väl underbyggd avvecklingsplan. Planen ska ta hänsyn till samtliga effekter på människors hälsa och miljö som bolagets verksamhet ger upphov till. Domstolen skriver att den pågående omvandlingen utgår från det samarbetsavtal som finns mellan kommunen och LKAB. Det avtalet tar sin utgångspunkt i gruvans utbredning och inte i de miljöstörningar som gruvverksamheten för med sig.

– Det är också en sådan sak vi måste närmare på. Även den nuvarande avvecklingsplanen tar faktiskt sådana hänsyn. Exempelvis hela etapp fyra – sista etappen i avvecklingsplanen – den kan man säga är mer eller mindre med sådana hänsyn för vi vet inte idag om det finns malm under det området och ändå har vi tillsammans med Gällivare kommun bestämt att den delen av Malmberget ska avvecklas, säger Anders Lindberg.

Länsstyrelsen ser positivt på domen.

– Vi uppfattar att de delar Länsstyrelsens uppfattning i flera hänseenden. Det man kan se är att man tycker ändå att de bör komma på fråga en avvecklingsplan för Malmberget. Där delar de i stort Länsstyrelsens uppfattning att det där här är inte en lämplig boendemiljö och framförallt säger man att det här avtalet mellan Gällivare kommun och LKAB det är inte alls tillräckligt, säger David Berggård, Länsstyrelsen.

LKAB har ännu inte bestämt sig för om man kommer att överklaga.

– Det är någonting vi måste titta på. Nu ska vi läsa ordentligt och se om det är några andra detaljer vi har synpunkter på, säger Anders Lindberg.