Fyra överklaganden från privatpersoner har inkommit till kommunen och ärendet skickas nu vidare till länsstyrelsen.

– Det är synd för det fördröjer processen men det är en demokratisk rättighet att överklaga, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

LÄS MER: Önskemålet: En modern arena

Artikelbild

| kommunalråd. ”Det fördröjer processen”, säger ­Jeanette Wäppling (V).

De som överklagar skriver bland annat att byggnaden blir för hög och kommer att skymma utsikten. Några menar att det begåtts formalia fel då det inte hållits några samrådsmöten där det berörda fått framföra och diskutera sina synpunkter.

– Det har inte hållits några riktiga samrådsmöten där vi har kunna lämna synpunkter och diskutera synpunkter och ställa frågor utan det har bara hållits två stycken informationsmöten. Där har det begåtts ett fel vad jag vet i alla fall, säger en sakägare.

– Enligt de uppgifter jag har så har man hållit de möten man ska ha enligt de bestämmelser som finns, säger Jeanette Wäppling.

Flera menar också att trafiksituationen vid Vallmovägen kommer att bli sämre. "Den redan nu ohållbara situationen längs med nedre Vallmovägen kommer att förvärras med antagandet av detaljplanen och bland annat medföra att fastighetsägaren inte kan parkera utanför sina egna fastigheter", står det i en överklagan.

– Det är egentligen det största bekymret, redan idag är jag inte säker på att jag har en plats att parkera bilen på när jag kommer hem från jobbet. Bygger det nu denna arena och tar bort ännu mer parkering på Sjöparken så kommer det att påverka alla oss som bor efter Vallmovägen, säger sakägaren.

– Trafiksituationen på Vallmovägen måste man titta vidare på. Man hinner titta på det innan ishallen är klar, det är inte någonting som behöver vara färdigt för att man antar en detaljplan, säger Wäppling

En av de överklagande menar att politikerna har för bråttom med att påbörja bygget av den nya evenemangsarenan.

– Det är som inte genomtänkt, det har så himla bråttom att bygga de här politikerna så jag tror att man hastar igenom något som inte är riktigt genomtänkt, säger en sakägare.

– Det tycker inte jag, den kanske redan borde vara byggd. Jag tycker inte att vi gör något förhastat, säger Wäppling.

Länsstyrelsen ska pröva ärendena inom tre månader om länsstyrelsens beslut sedan överklagas går ärendet vidare till mark- och miljödomstolen.

LÄS MER: Ny is- och evenemangsarena i Gällivare