Gällivare Nu kan det vara slut med att parkera under obegränsad tid i Gällivare. Det är på Storgatan som det finns svårigheter att hitta parkering i anslutning till butiken uppstår då flera bilister står parkerade under längre tid. Nu har ett medborgarinitiativ som inkommit till Företagsbolaget föreslagits att skyltar med begränsad parkeringstid ska sättas upp. Detta förslag har mottagits positivt av service- och teknikförvaltningen som förelslår att ett sådant beslut tas i nämnden.