Blå skolan som är i privat ägo och fungerar som flyktingbostad och lokal för Röda Korset planeras bli ett trevåningshus.

Ägaren ATS Nordic, vill bygga om huset på höjden, med trapphus, hiss och nya entréer. Eventuellt ska byggnaden förstärkas för att klara av att bära två våningar. Syftet är att driva vandrarhem och hyra ut bostäder. På gården planeras garage eller carport, uthus och parkering.

Planen innehåller ytterligare en tillfartsväg mot Vallmovägen, vilket kommer att påverka trottoaren efter Vallmovägen. Området ligger i centrala Gällivare, gränsande till Sjöparken, radhusen på Vallmovägen och hyreshusen i kvarteret Sjöjungfrun. Då bostäder byggs finns behov av lekplats och uteplats för hyresgäster, vilket inryms i planen.

Artikelbild

| BLÅ SKOLAN. Den gamla skolan är flyktingbostad och lokal för Röda Korset. Nu vill ägaren bygga på huset med två våningar till.

Planen innebär att trafiken ökar i området, men kommunens miljö- och byggkontor anser inte att det ska påverka luftmiljön, eller trafiksäkerheten. Enligt kommunen ska bygget inte heller ha någon negativ effekt på djurlivet i området. Arbetet med planhandlingarna har utförts av Arkitekten Inger Olsson AB. Synpunkter ska lämnas till Miljö- och byggkontoret, Gällivare senast 30 oktober.