Norrbottens Media har tidigare beskrivit fastighetsköpet ingående eftersom det hölls en presskonferens. Det tidigare stora sjukhusområdet i Boden ägs och förvaltas i dag av Garnisfastigheter AB. Region Norrbotten har erbjudit Bodens kommun möjlighet att köpa deras bolag och därmed få tillgång till markområdet på 140 000 kvadratmeter och befintliga lokaler på marken. Överläggningar har därefter lett fram till ett avtal som innebär tillträde 3 september. Men avtalet kräver också att beslut fattas hos respektive parter. Det innebär dels köpet, lösa lån, bolagsbildning och ägardirektiv.

De flesta på kommunstyrelsen var eniga om vikten att genomföra fastighetsaffären i dag och inte vänta. Liberalerna i Boden anser däremot att det inte behöver vara bråttom att göra affären.

– Det finns betydande risker i och med att det handlar om mycket pengar och risken finns att antalet hyresgäster minskar. Vi ser att avtalet, om det skulle antas och genomföras träder i kraft 8 dagar innan allmänna val. En annan ordförande eller regionledning kan innebära att kommunen får köpa gamla Lungan och den byggbara marken, hävdar Hendrik Andersson.

Artikelbild

| Hendrik Andersson (L) ville bara köpa Lungan och inte hela Garnisområdet.

Liberalerna, som fortfarande ingår i Bodenkoalitionen, ville trots det föreslagna köpet av Garnisområdet hellre se två nya uppdrag rörande samma område.

– Vi hoppas på kortare sikt förhandla om fortsatt förhyrning av gamla Lungan. Liksom att inleda förhandlingar med Region Norrbotten om inköp av gamla Lungan samt byggbar mark på Garnisområdet. Andersson fick mothugg av Inge Andersson , oberoende, på sammanträdet och andra som är för en försäljning.

– Det var ju det som vi försökte först med men som inte gick, sade Andersson.

– Det är en bra och nödvändig affär som bör genomföras. Affären är bra för Boden, sade Olle Lindström (M).

Liberalerna yrkade avslag på beredningens förslag att bilda nya kommunala bolag med nya inriktningar samt utverkande av kommunal borgen på 200 miljoner kronor.

– Det är ett ideologiskt ställningstagande och det finns alltid en fara med insyn och annat att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. I första hand vill vi, om kommunen får köpa byggbar mark och gamla Lungan på Garnisområdet och att fastigheterna på lämpligt sätt tillförs Fastighetsnämnden.