Kiruna kommun och Institutet för rymdfysik deltog i en konferens om polar- och rymdforskning med både historiska återblickar och framtidsvisioner.

Från en videokonferensstudio i Kiruna kunde konferensdeltagare i nordligaste Alaska att bjudas på en intervju via satellittelefon med professor Sheila Kirkwood, IRF, som just nu studerar
atmosfären över Antarktis.

Tre föredrag sändes också direkt från Kiruna: Anna Mämmi, Kiruna kommun, berättade om staden Kiruna och stadsomvandlingen;
docent Hans Nilsson, IRF, höll ett föredrag om de resultat om Mars och Venus som institutets forskare fått fram; och professor Ingrid Sandahl, IRF, berättade om norrskensstudier på Spetsbergen under den svensk-ryska expeditionen 1899 - 1900.

- Det har är på sätt och vis en demonstration av hur man kan vara i händelsernas centrum fastän många skulle påstå att vi är i civilisationens utkanter, säger Ingrid Sandahl.