I en gigantisk säng sitter Olivia Sandberg, Ida Rostadius och Lovisa Strang uppkrupna och tittar på Thomas Hämréns video/installation. Sängen har detaljer från Bodens stationshus vid järnvägsstationen. Den är byggd i nationalromantisk stil, kantad med draken Nidhögg på de sluttande taknockarna.

Deras klass har varit med och givit sin syn på Bodens som stad. Några av konstverken är baserade på deras arbete. Ida Rostadius tycker det är en fin utställning.

– Välorganiserad och snyggt uppsatt, säger Oliva Sandberg.

Artikelbild

| Avtryck. Fötter är personliga. De gör avtryck, spår och stigar

Lovisa Strang tycker det varit kul, eftersom de inte gör sådant här så ofta.

– Det blir extra speciellt när man bara gör något enstaka gånger, säger Olivia.

Havremagasinet har sedan drygt ett år tillbaka arbetet med integrationsprojektet BIG, Boden Inter Great.

Länskonsthallen i Boden har under projektet jobbat tillsammans med elever, invandrare, pensionärer, politiker, tjänstemän och företagare. Grupperna har haft workshops med olika teman, såsom trivsel, trygghet, tradition och demokrati. Deras arbete har därefter varit underlag för konstnärlig gestaltning av sex konstnärer.

Artikelbild

Mångfald. Havremagasinet har sedan drygt ett år tillbaka arbetet med integrationsprojektet BIG, Boden Inter Great, där man med konst och kultur har skapat mötesplatser.

Avstamp visar hela processen och består i sin helhet av flera skilda delar.

– Vi kallar den paradoxalt nog för Avstamp med en förhoppning om att titeln ska inspirera gemene man att själv ta del i vår stads utveckling mot ett ännu mer mångkulturellt Boden, säger Ricky Sandberg, chef.

Artikelbild

| Vernissage. Processutställningen Avstamp ur ett mångkulturellt perspektiv öppnade på lördagen.

Han hoppas även att deras arbetssätt ska spridas till andra städer.

Människor flyr inte från sina kulturer. Däremot flyr de från våld, krig och fattigdom. Det är en av ledstjärnorna för Havremagasinets mångfaldsarbete.

Artikelbild

| Idé. Noella Lannergren fick en idé, att skapa foodcourt på Kvarnängen.

– Vår utgångspunkt är att mångkultur berikar oss på många olika sätt. Även i små städer är mångkultur något positivt, en kraft som kan föra oss vidare på många plan. Vår förhoppning är att utställningen verkligen ska bli ett avstamp, att våra besökare ska se utställningens olika delar och sen ta med sig frågeställningarna vidare till sina sammanhang och miljöer, säger Ricky Sandberg.

I rummet "En specifik plats i Boden" sitter Noella Lannergren, 13, och skissar på en idé hon precis har fått.

Artikelbild

| Upprotad. Oscar Mega Määnikkös installation Upprotad bygger på en dröm om svävande träd med nakna rötter som söker en plats att slå rot.

– Det ser så dött ut på Kvarnängen, det finns inga kaféer. Jag tänkte att man kan ha en foodcourt där.

Hon riter en rund byggnad med fyra tårtbitar, som vardera är ett kafé eller en restaurang. Hennes tanke är att man ska sitta ute och äta tillsammans oavsett vad man köpt för ätbart.

Artikelbild

| Nya perspektiv. Tim Larsson, 13 och Casper Larsson, nio, fyller på med saker som de vill ha för att trivas i Boden.

Vad är viktigt i en stad?

– Jag vet inte riktigt, jag har kanske inte tänkt på det så mycket. Men det är viktigt att alla ytor är jämnt fördelade och till för alla. Det känns fel att trycka ut vissa grupper, som nyanlända, till områden som inte är lika färgglada och där det inte finns lika mycket aktiviteter.

Artikelbild

| Workshop. Gruppen Alphas arbete om Kvarnängen syns i förgrunden och gruppen Bravos om Kläppområdet i bakgrunden,

Noella Lannergren tycker det är bra att så många fått vara delaktiga i utställningen Avstamp.

Hans-Lennart Bruun står och tittar på fotoklubbens fotografiska tolkning av Boden. Själv har han bott där i tio år. Han är kulturarbetare och jobbar som pedagog på en friskola och sitter sedan ett halvår i nämnden för kultur, fritid och unga.

Artikelbild

| Mitt Boden. Bodens fotoklubb har gjort en fotografisk tolkning av Boden som Hans-Lennart Bruun studerar.

– Jag jobbar med att försöka förstå kulturens mekanismer och hur man stöttar kultur, utan att begränsa den. För att få lokal kultur att växa måste vi förstå hur vi talar om den.

Han har först nu börjat formulera de här tankarna för sig själv.

Artikelbild

| Panel. Det blev en kortare paneldebatt under dagen då det var vernissage.

– Kultur är, i dess vidaste mening, det vi gör men inte måste göra.

Tim Larsson, 13, och Casper Larsson, nio, har idéer om vad som skulle kunna göra Boden attraktivare; fler studsmattor, lekparker och en aktivitetspark. Deras mamma, Anna-Lena Larsson, påpekar att barn och ungdomar har andra perspektiv. Hon tycker det är bra att de är delaktiga.

Artikelbild

– Det är mycket bra att de får ta del kulturen och får vara med och påverka. Det är viktigt.

Familjen blev inbjuden till vernissagen, eftersom Tim varit med. Han och hans klasskamrater visade konstnärerna Anja Örn och Tomas Örn olika platser i Boden och hela klassen deltog i ett gjutprojekt. De gjorde betongfötter. Fötter är personliga, ger avtryck och trampar stigar.