Det motsvarar årsförbrukningen för 16 000 villor eller, om ni så vill, den totala förbrukningen i en stad av Bodens storlek.

- Det är en djävulsk power. Strömmen kommer ju att ligga på hela tiden, säger Johansson.

Uträkningen är gjord med hjälp av tillståndsansökan för de aggregat som ska producera reservkraften om strömförsörjningen bryts. För detta krävs 30 aggregat som vardera är på åtta megawatt.

Artikelbild

| Gigantiska mängder el ska levereras om projektet med serverhallarna på Porsön blir verklighet. Det betyder stora pengar för Vattenfall och Luleå energi. FOTO: Bengt-Åke Persson

- Åtta megawatt motsvarar

11 000 hästkrafter, och då förstår alla vilken kraft det handlar om. En isbrytare har 50 000 hästkrafter som en jämförelse, säger Inge Johansson.

Gigantiskt projekt
Energiåtgången på årsbasis blir enligt Johanssons beräkningar 473 miljoner kilowattimmar.

- Priset för en kilowattimme idag är ungefär en krona, eller till och med lite drygt.

Artikelbild

Skissen är hämtad ur miljökonsekvensbeskrivningen som är gjord av Vatten och miljöbyrån.

NSD har sökt kommentarer från Luleå energi men där hänvisar man till tystnadsplikt.

Det gigantiska projektet är svårt att ta till sig, men faktum är att det snart fått grönt ljus i samtliga instanser. Luleå kommun har redan beslutat att ge bygglov åt den första av hallarna, trots att detaljplanen inte är klubbad ännu.

Artikelbild

| Inge Johansson.FOTO: Bengt-Åke Persson

Isolera bort buller
Länsstyrelsen hanterar just nu två olika miljöprövningar.

- Det handlar bland annat om hur man ska isolera bort bullret. Man räknar på närmaste bostadshus, väger in bakgrundsbuller och så vidare. Senaste strömavbrottet i Luleå var 1979 men reservaggregaten ska ändå provköras en timme varje dag för att man ska vara säker på att allting funkar. Det går för övrigt åt 800 liter diesel i timmen. Dieseln måste också lagras säkert, där tittar vi närmare på den föreslagna lösningen.

Artikelbild

En prövning enligt Natura 2000 görs också eftersom den närliggande Gammelstadsviken är klassat som naturskyddsområde.

Inga hinder för tillstånd
- Bland annat har man på ritningen vänt hallarna mot hur de stod från början. Vi har också försäkrat oss om att man återför vatten till Gammelstadsviken och att inte grundvattnet riskeras.

Artikelbild

Enligt Inge Johansson ser det inte ut att vara några hinder utan tillstånden ges i slutet av maj. Då klubbas också detaljplanen av Luleås kommunfullmäktige.

NSD har tidigare skrivit att det är den amerikanska jätten Facebook som ligger bakom miljardsatsningen.