De ansvariga på Luleå kommun sitter just nu med ett gigantiskt pussel i sitt knä.

Ett 30-tal föreningar i varierande idrotter bedriver sin tränings- och tävlingsverksamhet i Luleås sporthall. Samtliga vill ha svar på hur deras verksamhet påverkas nästa säsong när Pontushallen rustas och byggs om till en elitarena med tonvikt på basket.

- Det här är ingenting man snyter ur sig på fem minuter, säger Conny Bergwall, avdelningschef på fritidsförvaltningen.

Artikelbild

| Sista klotet har snart rullat i Pontushallen. När hallen byggs om om mindre än ett år försvinner bowlingverksamheten.FOTO: Göran Ström

Ska samla föreningarna
En grovplan finns, men detaljerna är inte klara.

- Vi kommer att börja samla föreningarna i april och ska se till att ha svar på tre frågor till dem. 1) Så ska den yta där ni bedriver er verksamhet byggas om. 2) Här ska ni ha er aktivitet under ombyggnaden. Helst flera olika alternativ. 3) Tidsplanen - då kan ni vara tillbaka. Vi vill ha föreningarnas synpunkter så att allting blir rätt och bra.

Bygget inleds i februari nästa år och hallen beräknas tas i bruk någon gång till hösten. Störst blir förändringarna i A-hallen, där restaurang och ny läktare ska byggas. I källaren blir det uppfräschningar och ombyggnationer och även D-hallen berörs till en del.

- B-hallen kan nog hållas öppen en stor del av byggtiden. Men under vissa tider måste hela Pontushallen vara stängd, det är mest praktiskt.

Artikelbild

| Två bowlinghallar blir en. Bowlingkompaniet ska koncentrera sin verksamhet till Granngården och Inpuls gamla fastighet efter Varvsleden.FOTO: Göran Ström

LF basket och Luleå basket hamnar i kläm när slutspelet inleds. Coop arena är ett tänkbart alternativ för matcherna, men det finns fler.

- Vi tittar på Arcushallen. Fotbollen är ute ur Arcus då och där ryms mycket aktivitet. Där kan man helt klart lägga slutspelsmatcher i basket.

Artikelbild

| Sista klotet har snart rullat i Pontushallen. När hallen byggs om om mindre än ett år försvinner bowlingverksamheten.FOTO: Göran Ström

Är det inte bättre att vänta in basketsäsongens slut?
- Då hinner vi inte ha hallen klar till hösten.

Bowlingen försvinner
Att bowlingen försvinner från Pontus är klart. Bowlingkompaniet driver verksamheten och ska storsatsa på annan plats i centrala Luleå (se artikel nedan).

Bergwall vill inte bekräfta NSD:s uppgift men säger att det tillkommer stora verksamhetsytor för de idrotter som håller till i källaren (diverse kampsporter, bordtennis, styrketräning).

- Exempelvis så ska hallen byggas ut mot Norra hamnen för att ge plats åt A-hallens restaurang. Där under blir det en yta som man kan tänka sig att brottningen kan nyttja. Där ryms två brottarmattor.

Vad kan bowlingens utrymme användas till?
- Där kan atletklubben kanske hålla till. Kommunen och föreningarna kan ha förråd där.