Nu har en Mariestadsbo överklagat glassbilens ljud till miljödomstolen, efter att ärendet tidigare prövats i Mariestads Miljö- och byggförvaltning.