Grattis Sverige och grattis Norrbotten! Det är dags att stolt vifta med den blågula fanan. Nationaldag och sedan till råga på allt en blocköverskridande överenskommelse i riksdagen som ger cirka 9000 ensamkommande ungdomar en andra chans att få en framtid i vårt land. Ungdomar som fått vänta i åratal på besked på grund av långa handläggningstider hos migrationsverket. Ungdomar som under tiden hunnit fylla 18 år och därmed förlorat sin asylrätt som barn.

Centern ska ha en stor eloge för att de valde att gå humanismens väg. Tvärt emot alliansvännerna som desperat försöker vinna tillbaka de historielösa väljare som fallit offer för populismen och deserterat till SD. För mig som jobbat med dessa ungdomar sedan de kom 2015 är det obegripligt att vi har partier i vår riksdag som utan rötter i fascismen motsätter sig att de ska få stanna.

Vid sidan av den tungt vägande humanistiska aspekten är även dessa ungdomar till gagn för Sveriges utveckling. De har i sin väntan på asyl studerat och i regel läst in de åtta grundskolebetyg som krävs för behörighet till gymnasiet. Många väljer sedan att gå vårdutbildning, mycket för att det är ett bristyrke där det är lätt att få jobb. Vi behöver många händer inom vård och omsorg. Utan invandringen skulle vi varken nu eller i framtiden klara den service som krävs för våra gamla och sjuka.

Kostnaden som slängs fram i debatten av den inhumanare delen av alliansen för att behålla dessa 9000 ungdomar är alltså inget annat än ett fulspel. Det kostar att utbilda ungdomar för ett framtida yrkesliv oavsett hudfärg och hårfärg. Den kostnaden är en ren investering för vårt lands framtid.

Debatten om dessa ungdomar speglar vad som pågår i svensk politik. Tyvärr har sunda värderingar som humanism, solidaritet, hållbarhet och långsiktigt tänkande de senaste åren tappat mark i det politiska spelet mot egoism, fördomar och rädsla. Det är känslor som underblåser skattesänkningar, ökad privatisering, försämrad asylrätt och kanske på sikt ett medlemsskap i NATO. Det är en politik som dränerar stadskassan, ökar klyftorna och på sikt försämrar tryggheten såväl i vårt villaområde som i vårt lands territoriella närområde.

Det är dags att bryta upp från den gamla blockpolitiken och inleda en ny era. Låt centerns initiativ bli starten på en blocköverskridande politik som strävar efter ett ännu bättre Sverige.