Tre serverhallar och två transformatorstationer ska byggas vid den känsliga Gammelstadsviken, som delvis är klassad som Natura 2000-område.

För att minimera risken för att fågellivet störs lämnas en skyddande skogsbarriär runt området.

Extra försiktig
- Man ska också vara extra försiktig i samband med byggandet av hallarna. Det sker vintertid. Med de villkor som vi skrivit in är vi trygga. Hela anläggningen ligger utanför området. Det är bara cirka fyra procent av Gammelstadsviken som berörs.

Tillstånden har sökts av Pinnacle Sweden AB. Enligt NSD:s uppgifter är det Facebook som ligger bakom projektet. I korta drag innehåller miljöprövningsdelegationens utredning detta:

✔ Buller

Samtliga aggregat i serverhallarna ska dämpas genom isolering. Även utblåset av luft orsakar buller som ska dämpas. Testkörning av reservaggregaten ska ske dagtid vardagar.

- Det är redan en kolossal trafik i området, både stora vägar och järnväg. Anläggningen når aldrig upp i de bullernivåer som exempelvis malmtågen orsakar, säger Johansson.

Om det blir strömavbrott kopplas reservaggregaten in. Då får bullernivån höjas med fem decibel.

✔ Bränslehantering

Reservaggregaten drivs med diesel. Tankarna är dubbelmantlade och ska grävas ned. Även en viss användning av kemikalier förekommer eftersom luften i hallarna ska fuktas.

- Det blir löpande tillsyn, säger Johansson.

✔ Vattenhantering

Bolaget måste se till att allt vatten återförs till Gammelstadsviken och att grundvattnet inte påverkas.

- Det här är en viktig del som ska kontrolleras med fasta mätplatser.

✔ Energihushållning

Bolaget ska upprätta en plan för energihushållning, så att den värme som alstras i serverhallarna kan återanvändas. Den väntas få temperaturen att stiga med 1-4 grader inom 200 meters håll från hallarna.

Spångar
- Luleå har redan ett överskott av energi, men vi måste titta på det här i alla fall. Det är mycket uppvärmd luft som ska ut. Man kanske kan dra rör och smälta ned snöhögen på tippen? Eller använda tippen för att kyla anläggningen. Eller värma upp en pool på området, typ Aronsbadet? Det är bara mina spekulationer men tål att tänkas på.

Länsstyrelsen skjuter upp en fråga. Den värnar om tillgängligheten för friluftslivet.

- Bolaget ska bygga spångar och gångar så att folk lätt kan nå området. Inom två år ska detta vara löst, säger Inge Johansson.

Bygget inleds i år. När anläggningen är i full drift förbrukar den 473 000 megawattimmar per år, vilket är en elförbrukning motsvarande Bodens.

Den sista pusselbiten läggs på plats nästa vecka när Luleå kommun klubbar detaljplanen.