Grundvattnet i Sellö-området är förorenat.

Sellö-deponin som är slutdeponi för Outokumpus fabriksavfall, läcker sexvärt krom och det cancerogena ämnet har nått grundvattnet.

- Vi vet inte exakt hur spridningsområdet ser ut, vi vet inte hur strömningsförhållandena går, säger Egon Enoksson.

Artikelbild

Outokumpu har hela tiden hävdat att det sexvärda kromet saknar betydelse, att det är icke mätbart, knappt spårbart. Samtidigt använder bolaget en försöksteknik med ferrosulfat för att begränsa utsläppen.

- Vi är inte klara över vad metoden innebär. Outokumpu uppger att de vidtar vissa åtgärder för att begränsa och behärska utsläppen, vilka åtgärder är väldigt oklart och det är även oklart om hur de går tillväga. Vi begär att få en redogörelse, säger Egon Enoksson.

Inget underlag
Enligt Outokumpu fungerar tekniken, men de presenterar inget underlag om undersökning, spridning vare sig ovan mark eller under mark. Utsläppet av det sexvärda kromet samt av andra miljöfarliga ämnen redovisas inte i detalj.

Allt enligt Naturvårdsverket, som konstaterar att deponin inte är täckt tillräckligt.

Outokumpu bryter därmed mot EUs deponiförordning.

- Om deponin vore korrekt byggt skulle den inte läcka till omgivningens luft, mark och vatten. Om EU:s direktiv hade följts hade inte utsläppen uppstått, säger Egon Enoksson.

Deponin ska stängas men den är fortfarande i bruk.

Efter stängning ska slutdeponering ske på Hietainpää-deponin som blev klar år 2005 men inte har tagits i bruk än.

"Det där är inte seriöst"
Naturvårdsverket kräver att Outokumpu presenterar en slutlig åtgärdsplan samt kontrollprogram för avfallshantering och deponering från Sellö-deponin och från den nya deponin som ska tas i bruk.

Naturvårdsverket kräver att ståljätten följer EU:s avfallsdirektiv.

Naturvårdsverket kräver också att Outokumpu senast år 2014 redovisar utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från avfallshanteringen.

"En massa missförstånd"
Niina Kostiander, informationschef vid Outokumpu, förmedlar bolagets uppfattning avseende Naturvårdsverkets kritik om avfallsdeponin som läcker sexvärt krom till grundvattnet:

"It seems that there has been plenty of misunderstanding and misconception regarding the chromium-6."

Översatt: "Det tycks ha blivit en massa missförstånd och missuppfattningar avseende det sexvärda kromet."

Miljöchefen Juha Kekäläinen var inte anträffbar telefonledes under torsdagen, samma sak gällde Hannu Hautala som är senior vice president.

Niina Kostiander säger sig inte ha hört talas om vare sig läckan eller att deponin bryter mot EUs direktiv.

- Det låter konstigt.