På väg till workshopen i Jokkmokk på lördag stannade May-Britt Öhman till i Luleå. Hon bjöd in till pressträff vid Gäddviks vattenreningsverk ovanför Luleälven. Hon vill varna för stora brister i dammsäkerheten och miljötänkandet överhuvudtaget.

- Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för kontrollen av dammsäkerheten här men har varken ekonomiska resurser eller kompetens att klara uppgiften. De tar emot rapporter från dammägarna. Det är det enda de gör.

Tungmetaller
May-Britt Öhman ser stora risker med gruvdrift i Kallak vid Lilla lule älv.

Artikelbild

| Suorva Suorvadammen västra grenen vattenfall gör förebyggande reparationer

- Att spränga och borra kan bidra till ett dammhaveri. Redan provbrytning innebär en stor risk. De
50 000 kronor som gruvföretaget ska deponera för återställning av miljön efter provborrningen räcker för övrigt ingenstans.

May-Britt Öhman vill göra alla människor runt Lule älv uppmärksamma på att de dricker älvens vatten.

- Gruvbrytning i Kallak skulle också innebära tungmetaller i vattnet. Gruvdammar läcker alltid och snö och regn gör sitt till. Alla omkring älven har anledning att vara oroade.

Hoppas på många
Lördagens workshop håller May-Britt Öhman i samarbete med Urbergsgruppen - en lokal organisation som protesterar mot gruvplanerna i kommunen. Hon hoppas att många ska vilja vara med under dagen.

Artikelbild

| Suorva Suorvadammen västra grenen vattenfall gör förebyggande reparationer

- Vi har bjudit in enskilda, politiker, myndigheter och organisationer. Det är politikerna som måste ta ställning i den här frågan. Jag vet att det kommer representanter för Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Moderaterna i alla fall. För samerna är det bråda tider med renkalvningen men jag vet att Apmut Ivar Kuoljok kommer i alla fall.

"Tro på trollstavar"
I samband med pressträffen tog May-Britt Öhman tillfället i akt att diskutera miljöfrågor med Patrik Fahlén, chef för Gäddviks vattenreningsverk. Efteråt var hon skeptisk.

Artikelbild

| Suorva Suorvadammen västra grenen vattenfall gör förebyggande reparationer

- Jag får alltid höra att det finns ny teknik som löser problem, men det är att tro på magiska trollstavar. När det gäller tungmetaller så renas vattnet här men vad händer med slammet? Jo, det går till Uddebo, men vad händer sedan? Det blir mer och mer avfall. Om 20 år är läget mycket allvarligt.

May-Britt Öhman påminner om dammhaveriet i Hästberga i Skåne 2010.

Artikelbild

| Suorva Suorvadammen västra grenen vattenfall gör förebyggande reparationer

- Vi måste lära av det som hänt. Dammen i Hästberga var mindre. Om Suorvadammen eller dammen i Seitevaare brister är det katastrof. Det är stora dammar, säger hon varnande.