Moderata samlingspartiet har idag utsett Norrbottens riksdagsledamot Krister Hammarbergh till ordförande för den moderata gruppen i riksdagens justitieutskott.
- Det känns hedrande att få leda det viktiga arbetet i justitieutskottet, säger Krister Hammarbergh i ett pressmeddelande.
- Som kommittéordförande i justitieutskottet får jag nu en viktig roll i att hitta lösningar som leder till att förverkliga vår politik inom hela rättsområdet. Fler brott ska förebyggas, klaras upp och lagföras och vi ska fortsätta verka för ett ökat EU-samarbete..
Det är första gången på 25 år som en moderat riksdagsledamot från Norrbotten leder arbetet för Moderaterna i ett riksdagsutskott. Senast var det Per Petersson, moderat riksdagsledamot från år 1963 till 1985 och ordförande för försvarsutskottet.
Förutom att Hammarbergh har varit ledamot i justitieutskottet under hela den förra mandatperioden är han ledamot i EU-nämnden och ingår också i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.