Konflikten handlar kortfattat om att Fortifikationsverket vill dra optokabel på Bo Nordebos mark för att skapa förbindelse mellan Lomben och Grubbnäsudden.

Den 600 meter långa vägen finns mitt på grusåsen där det sedan urminnes tider är grustäkt.

Markägaren Bo Nordebo vill att Fortifikationsverket ska dra ny väg nedanför åsen alternativt arrendera den befintliga vägen för 600 000 kronor per år.

Fortifikationsverket vill varken bygga ny väg eller betala föreslaget arrende.

De säger att vägen, som anlades på 1970-talet, har använts av Försvarsmakten i alla år.

Bo Nordebo har svarat med att gräva bort vägen.

– Vägen finns inte mer, det är inte bara beläggningen som är borta, jag har tagit bort hela vägbanken och en bra bit under den också. Det enda som finns kvar är en hög med asfalt som jag ska transportera bort. Jag gör det här för att skydda grustäkten, säger Bo Nordebo som tillägger "jag vill inte bråka men jag måste hävda min rätt och nu får Fortifikationsverket bygga ny väg ändå".

Det finns andra vägar in till Lombens skjutfält, men de innebär en omväg jämfört med den väg som Försvarsmakten hittills kunnat använda och frågan är vad som händer nu?

Håkan Tano, regionchef norr Fortifikationsverket, säger att de avvaktar Lantmäteriets beslut.

– Vår uppfattning är att vägen måste återställas, säger Håkan Tano.