Orosmolnen tornar upp sig för butiksinnehavarna i centrala Luleå. Redan inför den så viktiga julhandeln fanns farhågor, bland annat på grund av det varma och regniga höstvädret som försenade exempelvis klädförsäljningen.

Sämre julhandel
Någon statistik är ännu inte officiell - om den någonsin blir det - men enligt vad NSD erfar har många drabbats av en klart försämrad julomsättning.

Och väderförhållandena är bara en del av problemet, eftersom citybutikerna angrips på allvar från flera håll (se faktaruta intill).

Artikelbild

| Storheden City. Efter etableringar som Bil-Tema och Media Markt växer övre Norrlands största handelsområde ytterligare när Coop Norrbotten får Clas Ohlson som hyresgäst.

Samtidigt växer sig den starkaste konkurrenten - Storheden - allt starkare, med flera stora nyetableringar såsom Media Markt som stärker handelsområdets dragningskraft ytterligare.

Storheden City
NSD har tidigare berättat om Coop Norrbottens jätteinvestering i handelshus på Storheden - den största sedan Smedjan-bygget. 100 miljoner satsas i en ombyggnation av det gamla EM-huset, där Clas Ohlson flyttar in och Hemtex får bättre utrymme.

Dessutom ges plats för ytterligare en hemlig hyresgäst och nya infarter.

Och allt under det nya namnet - Storheden City.

Artikelbild

| Storheden City. Efter etableringar som Bil-Tema och Media Markt växer övre Norrlands största handelsområde ytterligare när Coop Norrbotten får Clas Ohlson som hyresgäst.

Faran för att stadskärnan håller på att utarmas engagerar Luleåborna och nu - efter satsningarna på Storheden - får debatten förnyad fart.

Skräckexemepl
Ulrika Wänseth, som representerar cityhandlarnas intressen, döljer inte sin oro över utvecklingen.

Artikelbild

Så här ska den nya entrén till Coop Forum se ut.

- Det här är ett steg åt helt fel håll. Det finns så tydliga skräckexempel på städer där det har gått illa, säger Ulrika Wänseth.

Som exempel nämner hon Birsta city, det stora, framgångsrika handelsområdet längs E 4 norr om Sundvall.

Artikelbild

| Ödslig Storgata. Cityhandeln i Luleå drabbas när Storheden expnaderar ytterligare. "Birsta city har tagit ihjäl handeln i centrala Sundsvall. Där vill vi inte hamna", säger Ulrika Wänseth, vd för Luleå & co.FOTO: Pär Bäckström

- Birsta city har tagit ihjäl handeln i centrala Sundsvall. Där vill vi inte hamna, säger Ulrika Wänseth.

Hon vänder sig särskilt mot att Coop Norrbotten väljer att lansera sig som Storheden City.

Artikelbild

| Ödsliga gallerior i centrum.

- Vi inom centrumhandeln är extremt negativa till det. Gemene man uppfattar det här som att Storheden blir det nya "city" i Luleå, precis som Barkaby i Stockholm och Birsta utanför Sundsvall. Då blir det snabbt en efterfrågan på cityutbud i de områdena också - och då kommer Luleå centrum att dö, säger Ulrika Wänseth.

Tydligare krav
Gallerior som Coops egen pekar ytterligare i fel riktning, menar Ulrika Wänseth, och enligt henne är det viktigt att stadens olika handelsområden behåller sina respektive profiler.

Artikelbild

Storheden City. Efter etableringar som Biltema och Media Markt växer övre Norrlands största handelsområde ytterligare när Coop Norrbotten får Clas Ohlson som hyresgäst.

- Storheden ska främja "lador", inget annat.

Mot den här bakgrunden önskar Ulrika Wänseth att Luleå kommun blir tydligare i sina krav vid nyetableringar på Storheden.

Artikelbild

| "Storheden ska växa ännu mer. Det är för sent med restriktioner", säger Ann-Helen Johansen. Storhedens marknadsförening.FOTO: Pär Bäckström

- Vi vill ha avtal om att alla nya butiker på Storheden måste ha egna entréer - inga "citygallerior" inom externhandeln utanför stadskärnan, säger Ulrika Wänseth.