Sommaren är den mest intensiva perioden på året för vägarbeten, men många som arbetar längs vägarna känner sig direkt oroliga.

"Att nästan varannan vägarbetare oroas över den bristande säkerheten är alarmerande", säger Janne Rudén, förbundsordförande för Seko, enligt ett pressmeddelande.

Mer än var tredje vägarbetare uppger dessutom att det under det senaste året uppstått en eller flera trafikincidenter på arbetsplatsen. Att det inträffar många olyckor vid svenska vägarbeten bekräftas också av Vägverkets egen statistik. Mellan 2003 och 2007 har 953 personer, de flesta trafikanter, skadats i olyckor vid vägarbetsplatser. Dessutom har 20 personer omkommit.

Enligt Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko, kan väghållaren, i de flesta fall Vägverket, göra betydligt mer för att öka säkerheten.

"Det viktigaste är att avleda trafiken från stora vägarbeten/.../ och få ner hastigheten betydligt", säger han.

Rapporten bygger på en undersökning som Novus Opinion gjort bland 2 000 Seko-medlemmar inom vägbranschen.