Industrierna talar om sitt miljöarbete och minskade utsläpp.

Verkligheten är en annan.

- De grova partiklarna rensas bort i reningsprocessen, men de små partiklarna passerar filtren och uppträder som en gas. Det fina dammet kan vi andas in och det stannar i våra lungblåsor, säger Per Lundbäck, kemist och miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Artikelbild

| Outokumpus industriområde är gigantiskt.

Skyhöga halter
I Haparanda är nedfallet av krom inklusive det cancerframkallande sexvärda kromet högst i Sverige och ett av de mest belastade områdena i hela Norden.

Kromutsläppet kommer från ståljätten Outokumpu och uppstår i dess produktion.

Haparanda ligger även i centrum för Sveriges absolut största nedfall av nickel.

Även detta som en följd av Outokumpus utsläpp.

Artikelbild

| Outokumpu planerar för fördubblad produktion.

- Hela Haparanda är förorenat och har en beläggning av nickel. Var du än tar finns det nedfall av nickel.

Mätningar talar sitt tydliga språk.

Artikelbild

| Per Lundbäck har följt Outokumpu i Torneå under lång tid och ifrågasätter begreppet totalkrom i utsläppssammanhang.FOTO: Linda Danhall

Ändå pratas det tyst om fenomenet trots att det redan 1982 uppmättes "skyhöga halter" i mossan.

- På 1980-talet arbetade jag med snöprover i Haparanda. Den höga kvicksilverhalten förvånade oss och hade aldrig tidigare setts i Sverige. Kvicksilver ger nervskador på barn. Jag rapporterade vidare men det hände ingenting, politikerna var inte intresserade.

Utslagen
Per Lundbäck minns när ståljätten öppnade 1968.

Två år senare fanns inte vitmärlan (se faktaruta) kvar i utsläppens närområde, "det blev omedelbara effekter, den slogs ut totalt".

Trots att Haparanda kommun och länsstyrelsen vet detta fortsätter miljonsatsningarna i friluftsområdet Reikkola, som även är ett naturreservat.

Livsmedelsverkets rekommendation för krom är 25 mikrogram för kvinnor och 30 mikrogram för män per dag.

Enligt Livsmedelsverkets beräkningar ger 50 gram lingon från Haparanda, 40 procent av dagligt rekommenderat intag. I lingonen i Haparanda ingår även sexvärt krom.

Men några beräkningar för svamp, djur och det sexvärda krom som andas in på området finns inte.

Kritisk
Per Lundbäck är kritisk till myndigheternas acceptans av utsläpp från Outokumpu.

- Jag underkänner Outokumpus utsläppsredovisningar. De har haft problem med sina analysmetoder flera gånger. Det skulle också ge ett mycket mer seriöst intryck att redovisa hur mycket av kromet som är sexvärt i stället för att kalla det för totalkrom.

Vad tycker du om att Sveriges och Nordens största nedfallsområde är ett friluftsområde?
- Det stämmer inte riktigt bra. Jag tror inte att någon plockar svamp eller bär där. Att träna i området ökar riskerna ytterligare. Att vistas i området ökar definitivt exponeringen.

Skolorna plockar bär i området.

- Det låter alldeles otroligt. Även om eleverna äter lite, är det helt onödigt.

Han är kritisk till sjukvårdens brist på statistik över sjukdomar.

- Attityden är att vi inte ska blanda oss i.

Hög exponering
Nu ska Outokumpu fördubbla sin produktion och därmed även öka sina utsläpp.

- Människor i Haparanda exponeras i väldigt hög grad av ämnen som är skadliga, säger Per Lundbäck.